Tilsvarsrett

den som utsettes for angrep eller kritikk skal snarest mulig få svare kritikken, med mindre angrep eller kritikk inngår som ledd i en løpende meningsutveksling.

Den som angripes i en artikkel, bør få anledning til å svare i samme artikkel. Å konfrontere den som angripes med kritikken, er også viktig for å kunne kontrollere at opplysningene er korrekte.

Er angrepet eller kritikken kraftig, er det ekstra viktig å få en kommentar fra den som angripes før publisering.

Hvis den som angripes eller kritiseres ikke er tilgjengelig for kommentar, bør redaksjonen vente med artikkelen til den angrepne part har fått rimelig tid på seg til å gjøre seg tilgjengeli. Hvis hensynet til pressens informasjonsansvar ikke gjør dette mulig, må redaksjonen følge opp saken med den angrepne parts versjon så snart det er mulig.

At den angrepne nekter å uttale seg, skal imidlertid ikke føre til at redaksjonen unnlater å ta opp forhold av offentlig interesse.

T |

Tags:

Comments are closed.Loading


15:57| 11/02 uke 06

DBs forsideVGs forside